اعلانات سایت

جهت مشاهده تاریخ امتحانات

جهت مشاهده تاریخ امتحانات

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی لطفا جهت مشاهده تاریخ امتحانات ابتدا در نظر سنجی طبق فایل راهنمای درج شده در خبر قبلی اقدام نمائید و سپس طبق راهنمایی زیر کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمائید.

سیستم جامع مدیریت آموزش

  ــ گزارشات و آمار

     ــ امتحانات

        ــ کارت ورود به جلسه