اعلانات سایت

انجام عملیات نظر سنجی و دریافت کارت ورود به جلسه همراه با توضیح صوتی

انجام عملیات نظر سنجی و دریافت کارت ورود به جلسه همراه با توضیح صوتی

از مدیر فاران در
Number of replies: 1

دانشجویان گرامی از تاریخ 19 آذر لغایت 30 دی فرصت دارید پس از انجام عملیات "نظر سنجی" اساتید (که در فایل پیوست روش انجام آن توضیح داده شده است) نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود (جهت مشاهده زمان آزمون) اقدام نمائید.