اعلانات سایت

تعطیلات تابستانی موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی تعطیلات تابستانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش از روز شنبه 22 تیرماه به مدت یک هفته می باشد. (آغاز شروع به کار دانشگاه از 29 تیر ماه خواهد بود.)

ترم تابستانی برای همه مقاطع (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد) تشکیل نخواهد شد.

نمرات به مرور توسط اساتید هر درس در سامانه آموزشی ثبت خواهد شد. (نهایتا تا سه هفته) در صورت درخواست اعتراض به نمرات،عدم ثبت نمرات و یا درخواست تجدید نظر می توانید از طریق اتوماسیون فقط با اساتید مربوطه مکاتبه نمائید. 

فرصت ارائه گواهی پزشکی معتبر و مورد تائید فقط تا تاریخ 19 تیرماه خواهد بود.