اعلانات سایت

تغییر زمان حذف و اضافه

تغییر زمان حذف و اضافه

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی در مقطع کارشناسی و ارشد زمان حذف و اضافه بجهت تعطیلی الزامی (مسئله کرونا) و عدم دریافت جواب کمسیون تعداد زیادی از دانشجویان جهت تعیین تکلیف نهایی به ناچار به 17 الی 23 اسفند موکول گردید. 

لطفاً جهت پرداخت شهریه خود قبل از این تاریخ اقدام نمائید و اگر موفق به پرداخت اینترنتی نشدید حتما تصویر فیش واریزی را به واحد مالی ارسال نمائید تا در سیستم ثبت گردد. با توجه به ترافیک کاری بالای بخش مالی در صورت دیرکرد در پرداخت و موکول نمودن این مسئله به زمان حذف و اضافه یقینا موفق نخواهید شد در آن بازه زمانی انتخاب واحدتان را انجام دهید (بهتر است در این هفته پرداختتان را انجام دهید) و از آنجایی که فرصت کافی جهت این مهم را داشته اید هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود و فرصت تمدید نخواهد شد.
لطفا در صورت امکان حتما از پرداخت اینترنتی استفاده نمائید.

( شماره حساب ۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳ یا شماره کارت 6104337460114331 بنام موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش) و ارسال تصویر خوانای فیش واریزی در بخش اتوماسیون به واحد مالی سرکار خانم محمودی با کد 1005