اعلانات سایت

انتخاب واحد بصورت مشروط

انتخاب واحد بصورت مشروط

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

آن دسته از دانشجویان در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد که (با توجه به مشروطی، نداشتن سنوات تحصیلی، عدم مراجعه در نیمسالها "در وضعیت اخراج آموزشی" ) بوده و امکان انتخاب واحد در این ترم را نداشته اند، ولیکن در سامانه سجاد ثبت نام کرده و همه مراحل ان را به درستی به اتمام رسانده اند تا اعلام نتیجه کمسیون می توانند با دریافت و تکمیل فرم پیوست امکان انتخاب واحد را بصورت مشروط دریافت نمایند
دانشجویانی که علیرغم توصیه ها و یا توجه به وضعیتشان برای کمسیون اقدامی ننموده اند امکان انتخاب واحد این نیمسال را از دست خواهند داد.

ــ با توجه به تعداد بالای پیامها لطفا در دریافت پاسخ صبور باشید
راهنمائی: پس از تکمیل فرم و اسکن (با وضوح مناسب) می توانید ان را در اتوماسیون به مدیر آموزش ارسال (فایل درخواست در بخش اتوماسیون "شکل گیره در ذیل قسمت ارسال نامه" پیوست شود ) و عنوان درخواست را (تقاضای انتخاب واحد بصورت مشروط) ثبت نمائید. 


به درخواستهای ناقص و ناخوانا ترتیب اثری داده نخواهد شد