اعلانات سایت

نمایش دروسی که در حذف و اضافه انتخاب می شوند

نمایش دروسی که در حذف و اضافه انتخاب می شوند

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

اغلب دروسی که در حذف و اضافه انتخاب می شوند پس از اتمام این بازه زمانی (از 26 مهر به بعد) به لیست دروستان اضافه خواهند شد.