اعلانات سایت

اطلاعیه مدیریت مالی

اطلاعیه مدیریت مالی

by مدیر فاران -
Number of replies: 0

به علت لزوم و سرعت بخشیدن به روند تسویه مبلغ بدهکاری دانشجویان گرامی به اطلاع  میرساند که مشکل" پرداخت آنلاین سامانه" مرتفع گردیده است و شما میتوانید جهت تسریع در ثبت و لحاظ شدن مبلغ واریزی خود در کارنامه مالی از "پرداخت اینترنتی" واریزی خود را انجام داده و تسویه نمایید.لازم به ذکر است که بعد از پرداخت موفقیت آمیز شهریه ی خود از این طریق، حتماً برای واحد مالی پیامی تحت عنوان" پرداخت آنلاین" گذاشته و در آن پیام تاریخ پرداختی و مبلغ واریزی خود را اعلام نمایید.