اعلانات سایت

زمان دسترسی به محتوای دروس و دریافت جزوات

زمان دسترسی به محتوای دروس و دریافت جزوات

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

زمان دسترسی به محتوای جزوات برای دانشجویان مقطع ارشد از روز سه شنبه دوم مهرماه 

و 

برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته روز پنج شنبه 4 مهرماه خواهد بود