اعلانات سایت

اطلاعیه

اطلاعیه

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی پس از انتخاب واحد لیست دروس انتخاب واحد شده در کارنامه ترم به ترم قابل مشاهده خواهد بود.

لیست همه دروس انتخاب واحد شده (جهت مشاهده محتوا) نهایتا تا اواخر هفته تکمیل خواهد شد.

دانشجویان گرامی در همه مقاطع تحصیلی زمان حذف و اضافه از ظهر روز دوشنبه 13 اسفند ماه لغایت پایان روز جمعه 17 اسفندماه می باشد.

چنانچه بر حسب نیاز درسی به لیست دروس ارائه شده اضافه گردد در همان بازه زمانی قابل دریافت خواهد بود.

دانشجویان در آن بازه زمانی اجازه انتخاب واحد کامل را نیز خواهند داشت.