اعلانات سایت

انتخاب واحد متأخرين

انتخاب واحد متأخرين

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان انتخاب واحد متاخرین از ساعت 11 امروز 27 بهمن لغایت ساعت 23 روز دوشنبه 29 بهمن انجام پذیر خواهد بود.